Geodeci mogą współpracować i pomagać w wielu dziedzinach

Geodezja jest to ogólnie rzecz biorąc nauka zajmująca się pomiarami i mapowaniem powierzchni Ziemi.

Geodeci w tej dziedzinie śledzą podnoszący się poziom mórz, mierzą trzęsienia ziemi i dryfowanie kontynentów za pomocą instrumentów takich jak GPS, technologia laserowa i elektroniczne urządzenia do pomiaru odległości, aby mierzyć parametry globalne i dokładnie lokalizować pozycje na powierzchni Ziemi w celu tworzenia map, badań i analiz zapobiegania klęskom żywiołowym. Geodeci topograficzni mierzą punkty wysokości na lądzie i w środowisku. Topografia jest związana z kartografią i mapowaniem, co obejmuje wykreślanie punktów jako konturów powierzchni ziemi, w tym; doliny, rzeki i jeziora na mapie, wykonując pomiary terenowe i wykonując zdjęcia lotnicze w celu opracowania map. Geodeci monitorują również zmiany na powierzchni Ziemi za pomocą satelitów i innych technologii cyfrowych do monitorowania topografii w środowisku. Dane zebrane przez geodetów są następnie wykorzystywane do różnych badań środowiskowych. Geodeci z tej dziedziny zajmują się także tworzeniem map dla technologii Google Earth i Street View. Systemy informacji geograficznej są szeroko stosowane do podejmowania decyzji planistycznych. Geodeci zajmują się także wizualizacją, projektowaniem i opracowywaniem danych do mapowania i nawigacji online i telefonów komórkowych

. Nawet systemy nawigacji samochodowych wykorzystują w swoich zasobach mapy dostarczane przez geodetów.

Niewiele osób wie, że geodeci współpracują także z archeologami w celu określenia parametrów archeologicznego obszaru poszukiwań i mapowania lokalizacji w celu zidentyfikowania punktów, w których należy wykopać obiekty, artefakty, szczątki ludzkie i tereny dziedzictwa kulturowego. W wielu różnych projektach budowlanych może pomóc firma geodezyjna Kraków – HiLevel. Geodeci są integralną częścią projektów dotyczących zrównoważonego rozwoju i środowiska, ponieważ mierzą zmiany zachodzące w różnych środowiskach geograficznych. Geodeci zbierają również dane pozycjonujące GPS z wielu miejsc na świecie, które stanowią podstawę badań zmian klimatycznych.