Od zalakowanej koperty – do nowoczesnych sposobów zabezpieczania korespondencji

Zanim wynaleziono telegraf, telefon, czy Internet, ludzie porozumiewali się na odległość za pomocą listów pisanych na papierze. Ważną korespondencję pomiędzy znaczącymi osobami świeckimi lub duchownymi zabezpieczano przed wysłaniem roztopionym lakiem z odciskiem sygnetów herbowych, albo specjalnych pieczęci. Lak zastygał w temperaturze pokojowej i trwale przywierał do papieru. Nie dało się otworzyć koperty bez naruszenia takiej pieczęci. Chroniło to w pewnym stopniu treść listu przed odczytaniem jej przez osoby niebędące adresatami.
Od zalakowanej koperty - do nowoczesnych sposobów zabezpieczania korespondencji

Dlaczego ważna jest poufność korespondencji?

Jeśli ktoś postronny zapozna się z treścią listu zawierającego jakieś znaczące informacje, może je rozpowszechnić albo wykorzystać do własnych celów ze szkodą dla adresata. Szczególnie jeśli w przesyłce znajdują się ważne dokumenty, prywatne dane osobowe, albo unikatowe archiwalia. Współcześnie, większość firm zabezpiecza wszelką korespondencję z powodu konkurencyjności branżowej. Od kilku lat, pisemne prace maturalne uczniów szkół średnich wysyłane są drogą pocztową do sprawdzenia i oceny przez komisje w innych województwach. Ważne jest, aby zostały one ujawnione dopiero w miejscu docelowym. Przesyłki rozprowadzane za pomocą kurierów są szczególnie zabezpieczane przed dostępem i zniszczeniem podczas transportu.

Jak zabezpieczyć ważną korespondencję i inne przesyłki?

Zwykłe papierowe koperty mogą się w drodze rozkleić albo uszkodzić. Opakowanie pakietów przy użyciu papieru i sznurka, czy taśmy klejącej, też nie jest pełnym zabezpieczeniem. Najbardziej pewne są foliopaki, wykonane z tworzywa o odpowiedniej grubości i wytrzymałości. Na ich powierzchni, oprócz naklejki pocztowej lub kurierskiej z adresami odbiorcy i nadawcy, mogą się znaleźć treści informujące o zawartości, napisane specjalnym flamastrem lub cienkopisem. Folia jest elastyczna i wielowarstwowa, a na krawędziach ma wzmacniające zgrzewy, więc całość jest trudna do rozerwania. Folia jest nieprzejrzysta, co wyklucza obejrzenie zawartości bez dostania się do środka. Całkowitą nowością jest sposób zamknięcia – po zaciśnięciu krawędzi pokrytej mocno trzymającym klejem, nie jest możliwe otwarcie koperty bez jej rozcięcia. Dzięki temu, zawartość pakietu jest niedostępna podczas całej drogi od nadawcy do odbiorcy.

Opakowania pewne i praktyczne

Foliopaki produkowane są w różnych rozmiarach i formatach. Można w nich umieszczać mniejsze listy i powiadomienia, dokumenty biurowe i przesyłki kurierskie. Przygotowanie ich do wysyłki jest bardzo proste; po włożeniu zawartości wystarczy zacisnąć pokryte klejem krawędzie. Pozostaje tylko zaadresować i przekazać do urzędu pocztowego lub firmy kurierskiej.