Na czym polega fuzja i jak wygląda podziała udziałów nowej firmy

Połączenie dwóch spółek często może przynieść korzyści, mogą wnieść przykładowo różne dobra dzięki którym będą się uzupełniały.

Z jednej strony może być to know how, czy też baza klientów z drugiej hal;a produkcyjna, Dzięki temu mogą powstawać nowe konkurencyjne na rynku towaru. Można w ten sposób pozyskiwać także bazę klientów, czy też patent, bez którego produkcja nie będzie możliwa. W wielu przypadkach może być to także połączenie centrów logistycznych czy też floty pojazdów. Fuzja powinna być odpowiednio przemyślana, trzeba wyznaczyć wartość obu firm, aby określić podział akcji nowej firmy. Jest to ważne ponieważ wraz z udziałami, zyska się głosy. Należy pamiętać, że decyzja firmy o fuzji z inną firmą niekoniecznie jest nieodwracalna. Jeśli jesteś udziałowcem firmy, decyzja o połączeniu z inną spółką należy częściowo do Ciebie. Na czym polega fuzja i jak wygląda podziała udziałów nowej firmy

Typowy scenariusz głosowania w spółce publicznej zwykle kończy się głosowaniem akcjonariuszy w sprawie połączenia.

Jeśli Twoja analiza i przemyślenia wskazują, że fuzja jest krokiem w złym kierunku lub jeśli mówi Ci, że może to być świetna okazja finansowa, głosowanie swoimi akcjami jest najlepszym sposobem na skorzystanie z władzy nad procesem decyzyjnym . Prawo głosu można wykonywać na corocznym walnym zgromadzeniu spółki lub innych specjalnie zwołanych zgromadzeniach lub przez pełnomocnika. Przy analizie transakcji fuzji ważne mogą być również względy poza finansowe. Fuzja musi być dobrze przemyślana, aby niosła nie tylko profity dla właściciela. Być może fuzja spowoduje utratę zbyt wielu miejsc pracy w dotkniętym kryzysem rejonie. Może ta druga firma jest dużym zanieczyszczającym lub finansuje kampanie polityczne lub społeczne, których nie popierasz. Dla większości inwestorów koncepcja, czy nowo utworzona firma będzie w stanie zarabiać pieniądze, jest z pewnością poważną sprawą, ale warto pamiętać o kwestiach niefinansowych. Z pewnością fuzje i przejęcia, to dość skomplikowane procesy, zatem często trzeba poszukać pomocy firmy zewnętrznej która ma doświadczenie w tego rodzaju operacjach.