Ofiarom władz komunistycznych wypłaca się rekompensatę

Szacuje się, że w wyniku represyjnych rządów władz komunistycznych na całym świecie ucierpiało około 100 milionów ludzi.

Większość z nich zaginęła w nieoznakowanych grobach, a ich wspomnienie, nie mówiąc już o czczeniu ich pamięci, było zabronione za rządów komunistycznych. Duża część ofiar reżimów komunistycznych nie była świadomymi wrogami reżimu komunistycznego. Zostali ukarani zgodnie z przynależnością, jako elementy społecznie niebezpieczne i szkodliwe dla partii. Byli to głównie członkowie rodzin osób, które zostały nazwane przeciwnikami reżimu, kobiety, dzieci i osoby starsze.

Ofiarom władz komunistycznych wypłaca się rekompensatę

W postępowaniu sądowym można uzyskać odszkodowanie dla osób represjonowanych

Komunistyczne reżimy terroru są częścią historycznej tożsamości narodów, które je przetrwały, i całego świata. Dziesiątki milionów ofiar komunistycznego terroru i ludobójstwa są przestrogą przed konsekwencjami żądzy władzy i polityki kierowanej nieludzkimi ideologiami. Ofiary represji komunizmu muszą być zapamiętane jako niewinne ofiary reżimów opartych na ideologii komunistycznej, a także jako ludzie, którzy przeciwstawili się reżimom terroru w imię demokracji, rządów prawa i niepodległej państwowości lub z innych powodów. Takim osobom należy się również wypłata odszkodowania dla osób represjonowanych.

Przeciwnicy komunizmu, członkowie ruchu oporu, ich rodziny, przeciwnicy polityczni, wrogie narody, mieszkańcy krajów okupowanych i inni ludzie stali się ofiarami reżimów komunistycznych. Jest to podstawa do ubiegania się o wypłatę odszkodowań dla osób represjonowanych w czasach stalinizmu i komunizmu. Rzeczywistych i wyimaginowanych wrogów niszczono poprzez egzekucje i masowe mordy, długotrwałą pracę przymusową lub więzienie w obozach koncentracyjnych Gułagu w nieludzkich warunkach, deportację do nienadających się do zamieszkania regionów Związku Radzieckiego lub innych krajów bloku wschodniego, osadzenie w specjalnych klinikach psychiatrycznych, w których osadzeni więźniowie byli poddawani przymusowemu leczeniu psychiatrycznemu i w inny sposób represjonowano wiele osób, niszcząc im życie i karierę.

Możemy złożyć wniosek o odszkodowanie dla osób represjonowanych w czasach komunizmu, jeśli otrzymaliśmy unieważnienie wyroku lub orzeczenia za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.