Po co właściwie stosuje się deskowanie w konstrukcjach

Deskowanie jest to szalunek belkowy, który składa się z łączników mocujących legar, regulowanych belek mocujących, czyli belek bocznych, oraz powszechnie stosowanych drewnianych belek i desek.

Dzięki tym elementom belki można łatwo i szybko zamykać bez użycia formujących łączników ściennych. Deskowanie jest używane do wylewania betonu o określonym, pożądanym kształcie do tworzenia fundamentów, ścian i stropów w konstrukcjach. Równe wysokości belek można osiągnąć, stosując belki drewniane ustawione w pozycji pionowej. Wysokość można regulować dzięki modułowi konstrukcyjnemu. Łącznik mocujący legar może być przymocowany do dowolnego rodzaju szalunku drewnianego. Łącznik mocujący legar jest połączony z belką drewnianą poprzez łatwe dokręcenie nakrętki motylkowej. Belka drewniana jest częścią dolnego szalunku belki betonowej. Ze względu na duży wymiar i powierzchnię styku dwóch zaciśniętych kształtów bocznych można utworzyć dokładnie prostokątne szalowanie boczne. Regulowana belka mocująca służy do dostosowania się do wysokości belek. Służy również jako podparcie dla poziomo ułożonych belek lub deskowania, które w połączeniu ze skórą szalunkową tworzą szalunek belki bocznej.

Usztywnienie odbywa się za pomocą kwadratowych i okrągłych belek, a także desek ułożonych ukośnie.

Druty wiążące oraz śruby metalowe są stosowane jako wiązania szalunkowe. Okrągłe drewniane kolumny są umieszczone na podwójnych klinach, które służą jako pomoc w usuwaniu i korekcji. Montując deskowania stropowe trzeba dokonać osobnych obliczeń projektowych. W odniesieniu do bezpiecznego i technicznego poprawnego użytkowania należy przestrzegać wszystkich odpowiednich zasad i przepisów bezpieczeństwa zalecanych w branży budowlanej. Zasadniczo należy stosować do deskowania wyłącznie nieskazitelnego materiału. Uszkodzone elementy drewniane muszą zostać usunięte i zastąpione nowymi, aby nie stanowiły zagrożenia dla powstającej konstrukcji czy pracowników.