Wdrożenie metodologii Agile ułatwia projektowanie oprogramowania

Zarządzanie Agile obejmuje proces ciągłego planowania i informacji zwrotnych w celu zapewnienia wartości biznesowej od samego początku projektu.

Cały proces zachęca do zaangażowania użytkowników, a także zapewnia widoczność i przejrzystość, dzięki czemu można zobaczyć faktyczny postęp projektu. Dzięki regularnym spotkaniom sprinterskim funkcje są dostarczane w bardziej elastyczny sposób z większą przejrzystością. Jeśli wymagania zostaną spełnione przed planowaną lub przewidywaną datą, oprogramowanie może zostać wcześniej przetestowane w wersji Beta lub wydane. Proces Agile obejmuje umożliwienie klientowi ustalenia listy priorytetów funkcji. W ten sposób zespół może zrozumieć, co jest ważniejsze dla klienta i jego firmy, i odpowiednio nad tym pracować. Klient bierze udział w każdej recenzji sprintu. Ponadto proces pomaga w szybszym dostarczaniu produktów lub w przewidywanym terminie, dzięki czemu klienci uzyskują wczesny dostęp do gotowego produktu.

Ponieważ Agile obejmuje rozbicie projektu na małe jednostki zespołów, skoncentrowano się na wysokiej jakości programowaniu, testowaniu i współpracy.

Ponadto jakość produktu poprawia się dzięki częstym kompilacjom i testom po każdej iteracji, ponieważ w trakcie procesu można zidentyfikować i naprawić wady. Stosując techniki Agile na etapie planowania projektu, można przewidzieć koszt projektu, a także stwierdzić, czy powinny one kontynuować projekt. Posiadając certyfikat agile programista ma większe doświadczenie i kwalifikacje i lepiej wykonuje swoją pracę. Szanse niepowodzenia projektu są prawie całkowicie wyeliminowane dzięki zastosowaniu metodologii Agile, ponieważ działający produkt jest dostępny od pierwszego sprintu. Ponieważ produkt jest rozwijany w sprintach, łatwiej jest wiedzieć, czy produkt lub podejście będzie działać, czy nie. W przypadku projektu według metodologii Agile analizowanie, projektowanie, kodowanie i testowanie nigdy się nie kończy. Tak długo, jak istnieją funkcje do pracy i dostawy, działania te są procesem ciągłym.