Obecnie powszechnie korzysta się z aparatów do USG

Ultrasonografia jest obecnie wystarczająco dostępna i przenośna, aby lekarze mogli mieć ją we własnym zakresie.

Eliminuje to konieczność podróżowania pacjentów do innych placówek lub umawiania się na dodatkowe wizyty, a także może skrócić czas postawienia diagnozy bardziej złożonych i bolesnych zaburzeń, chorób i nieprawidłowości. Korzystając z badań USG można zatem pacjentów szybciej kierować na stosowne leczenie czy zabiegi.

Obecnie powszechnie korzysta się z aparatów do USG

Badanie USG to szybka metoda obrazowania

Niezawodna, bezpieczna i niejonizująca opcja obrazowania USG jest integralną częścią pozytywnego doświadczenia pacjenta. Diagnostyka obrazowa za pomocą ultradźwięków pozwala na dokładną ocenę narządów wewnętrznych bez obawy o przyszłe negatywne skutki promieniowania, jak to ma miejsce w przypadku zdjęć rentgenowskich czy tomografii komputerowej. Badanie USG jest również bezpieczne w przypadku ciąży zarówno dla pacjentki, jak i nienarodzonego dziecka.

Obrazowanie USG jest transmitowane na żywo i zapewniają wyjątkową możliwość oglądania patologii w czasie rzeczywistym. Interpretację i ocenę można przeprowadzić bezpośrednio po badaniu, a plan leczenia omówić z pacjentem podczas tej samej wizyty, oszczędzając czas i pieniądze obu stronom. Wygoda, opłacalność i bezpieczeństwo USG sprawiają, że jest to najlepsze narzędzie do oceny narządów i tkanek wewnętrznych. Umożliwia lekarzom diagnozowanie pacjentów z większą pewnością i budowanie zaufania poprzez udzielanie natychmiastowych odpowiedzi na pytania pacjentów.

Diagnostyczne USG zwiększa również wydajność, minimalizując czas oczekiwania i zapewniając platformę dla lekarzy do łatwej i bezpiecznej współpracy z kolegami i pacjentami. Używając aparatów do USG jako narzędzia diagnostycznego pierwszego rzutu, klinicyści mogą poprawić wyniki pacjentów i stymulować rozwój swoich praktyk. Jeśli potrzebujemy aparatów lub głowic do USG, możemy skorzystać z oferty na stronie www.vikimed.pl – Sprzęt medyczny. Pacjenci nie są narażeni na promieniowanie jonizujące, dzięki czemu procedura jest bezpieczniejsza niż techniki diagnostyczne, takie jak zdjęcia rentgenowskie i tomografia komputerowa. W rzeczywistości nie są znane żadne szkodliwe skutki stosowania badań USG zgodnie z zaleceniami lekarza.